Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

kato85
7652 05fb 500
kato85
7651 b724 500
kato85
7650 e46b

April 27 2019

kato85
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianivea nivea

February 23 2019

kato85
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik

February 17 2019

kato85
kato85
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
kato85
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasyrena syrena

February 16 2019

kato85
6999 624d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasyrena syrena

February 03 2019

kato85
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik

November 10 2018

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
kato85

October 28 2018

kato85
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix vialuvsick luvsick

August 02 2018

kato85
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viamajkey majkey

July 08 2018

kato85
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

June 21 2018

kato85
7059 f5c3

March 31 2018

kato85
4880 ef01
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaSzczurek Szczurek

March 24 2018

kato85
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viaalcohoolic alcohoolic

March 11 2018

kato85

March 10 2018

kato85
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.

Chyłka R.Mróz Testament

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl