Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

kato85
0497 3295
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialuvsick luvsick
kato85
2789 39fa
Reposted fromkaakashy kaakashy
kato85
0464 59d3 500
kato85
0410 c07f 500

April 23 2017

9640 aa7e
Reposted fromamatore amatore viaalcohoolic alcohoolic
kato85
7451 ec00
Reposted bymadadreamchleb-i-winoziemniakinewnudegos123
kato85
7428 5063
Reposted bynewnude newnude

April 22 2017

kato85
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue vialuvsick luvsick

April 21 2017

kato85
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.

Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł

April 17 2017

kato85

April 14 2017

kato85
1148 5f4d
Reposted fromamatore amatore

April 13 2017

kato85
9765 2ff8 500
LP20<3
kato85
9733 c601
Reposted bytazniebieskimipieceoflife

April 12 2017

5022 c0ea

edgeofsensuality:

Always baby xox

Reposted fromamatore amatore

April 10 2017

2090 df12 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaaura-lunaris aura-lunaris

April 09 2017

7031 9439
Reposted fromamatore amatore viaaura-lunaris aura-lunaris

April 08 2017

kato85
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl